Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

W celu pobudzenia udziału krajów tzw. wideningowych (w tym Polski) w programie Horyzont Europa, w szczególności w działaniach w ramach II filaru, Komisja Europejska uruchomiła program Hop On Facility, finansowany w ramach programu prac poszerzania uczestnictwa i wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz dążenia do integracyjnego charakteru przyszłej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Termin naboru wniosków upływa 28 września 2023 r., a data rejestracji w systemie e-COP to 21 września br.

Program umożliwia podmiotom prawnym z krajów o niskich wynikach badań naukowych i innowacji dołączenie do już wybranych projektów współpracy, pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego konsorcjum i pod warunkiem, że podmioty prawne z takich krajów jeszcze w nim nie uczestniczą.

Warunki

  • Do projektu może dołączyć jeden partner z kraju wideningowego, o ile w konsorcjum nie ma innych przedstawicieli krajów wideningowych
  • Zasada dobrowolności, nie naruszająca swobody budowy konsorcjum
  • Dołączenie do projektów II filaru z podpisaną umową grantową
  • Dokładny opis partnera oraz jego wkładu w realizację projektu
  • Zgoda wszystkich uczestników konsorcjum
  • Dotacja przeznaczona w całości na działania realizowane przez owego partnera, poza opłatą koordynacyjną dla lidera (10%)
  • Wniosek składa koordynator projektu, do którego chcemy dołączyć za ogólną zgodą pozostałych członków konsorcjum

Obsługę konkursu w AGH prowadzi Aleksandra Wcisło (tel. 33-82, e-mail: awcislo(at)agh.edu.pl) z Działu Obsługi Programów Międzynarodowych w Centrum Obsługi Projektów AGH.

Link do systemu e-cop

Szczegółowe informacje o programie 
 

Stopka