Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

GOSPOSTRATEG IX – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
  • 20.09.2022

Do 20 września 2022 r. (do godz. 16.00) trwa nabór wniosków w konkursie GOSPOSTRATEG IX – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Instytucją finansującą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery obszary tematyczne:

  • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu,
  • obszar pułapki braku równowagi,
  • obszar pułapki demograficznej,
  • obszar pułapki słabości instytucji.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów (COP).

Szczegółowe informacje

Stopka