Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Uruchomiona została trzecia edycja Europejskiego Funduszu Obronnego (ang. European Defence Fund, EDF). Europejskie konsorcja przemysłowo-naukowe mogą składać propozycje projektów w terminie do 22 listopada 2023 r. Data rejestracji w systemie eCOP upływa 15 listopada br.

EDF to program Unii Europejskiej, który służy finansowaniu wspólnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych. Program obronny UE ukierunkowany jest na rozwój zdolności wojskowych oraz wzmacnianie konkurencyjności, efektywności i innowacyjności europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego w całej Unii. W latach 2021–2027 budżet EDF wynosi 7,95 mld EUR (w tym 2,65 mld EUR na badania naukowe oraz 5,30 mld EUR na prace rozwojowe).

EDF definiuje swoje cele jako obronne (zapewnienie przyszłych zdolności wojskowych, eliminacja luk technologicznych, interoperacyjność od poziomu architektury) oraz gospodarcze i przemysłowe (zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności sektora obronnego, wsparcie Europejskiej Bazy Technologiczno-Przemysłowej Sektora Obronnego (EDTIB), aby skutecznie zaspakajać potrzeby sił zbrojnych).

W konkursach EDF mogą startować konsorcja przemysłowo-naukowe, w skład których wchodzą co najmniej trzy podmioty z co najmniej trzech państw członkowskich UE lub stowarzyszonych (Norwegia).

Obsługę konkursu w AGH prowadzi Aleksandra Wcisło (tel. 33-82, e-mail: awcislo(at)agh.edu.pl) z Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje, dokumentacja

Artykuły z kategorii Pracownicy

    Oops, an error occurred! Code: 20231204144833f41170d3

Najnowsze artykuły

    Oops, an error occurred! Code: 2023120414483365ac313e

Stopka