Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Do 7 marca 2023 r. trwa termin naboru wniosków do konkursu EIC Pathfinder Open.

EIC Pathfinder stworzony został w celu poszukiwania nowych możliwości rozwoju technologicznego. Ma pomóc Europie objąć rolę lidera w rozwijaniu tych technologii, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności na najbliższe dziesięciolecia.

Pathfinder to część programu Horyzont Europa służąca do finansowania interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie. W ich tworzeniu uczestniczą zarówno wizjonerzy-naukowcy jak i przedsiębiorcy potrafiący dostrzec potencjał biznesowy pomysłów we wczesnym etapie rozwoju technologicznego (TRL 1-4).

Pomysł na projekt musi spełnić następujące warunki:

  • wizjonerski pomysł – przekonująca i długoterminowa wizja wprowadzenia radykalnie nowej technologii, która będzie mieć pozytywny wpływ na naszą gospodarkę i społeczeństwo,
  • przełomowy cel technologiczny – konkretny, nowatorski i ambitny przełom naukowy w dążeniu do nowej technologii,
  • ambitne interdyscyplinarne badania – podejście i metodologia badawcza obarczona wysokim ryzykiem / dużym zyskiem, z konkretnymi i prawdopodobnymi celami.

Data rejestracji w systemie eCOP: 28 lutego 2023 r. (do godziny 24.00)
Link do systemu: https://e-cop.agh.edu.pl/
Obsługę konkursu w COP AGH prowadzi Aleksandra Wcisło (e-mail: awcislo(at)agh.edu.pl, tel. 33 82).

Szczegółowe informacje o konkursie

Stopka