Konkursy dla pracowników

30.04.2022

XXI Konkurs o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela

Informujemy, że ogłoszona została XXI edycja Konkursu o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela za najlepszą pracę w dziedzinie badań podstawowych. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii...


30.04.2022

XIX konkurs o Nagrodę im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza

AGH ogłasza XIX konkurs o Nagrodę im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza za prace o wysokim poziomie naukowym obejmujące zagadnienia z zakresu hutnictwa i dziedzin bezpośrednio z nim związanych, zawierające wyraźne...


30.04.2022

XXXV Konkurs o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego

AGH ogłasza XXXV edycję konkursu o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki. Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Ogólnych AGH do 30 kwietnia 2022 r. W...


21.04.2022

XI konkurs POLLUX w ramach programu CORE 2022

Luksemburska agencja Fonds National de la Recherche (FNR) w ramach XI konkursu POLLUX przyjmuje wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty z obszaru „Industrial and Service Transformation”. Konkurs adresowany jest do...


20.04.2022

Dofinansowanie utworzenia nowego stanowiska „profesora uczelni z habilitacją” oraz zapewnienie warunków do samodzielnej pracy naukowej dla osób z habilitacją - I edycja

20 kwietnia 2022 r. w ramach Działania 21 Projektu IDUB uruchomiony został nabór na dofinansowanie utworzenia nowego stanowiska „profesora uczelni z habilitacją” oraz zapewnienie warunków do samodzielnej pracy naukowej dla...


20.04.2022

Dofinansowanie zatrudnienia nowych zagranicznych naukowców oraz krótkoterminowych pobytów zagranicznych naukowców w AGH

20 kwietnia 2022 r. w ramach Działania 11 Projektu IDUB uruchomiony został nabór na dofinansowanie zatrudnienia nowych zagranicznych naukowców oraz krótkoterminowych pobytów zagranicznych naukowców w AGH. Kwota ...


28.03.2022

Program dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło program skierowany do naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości...


Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 62