14.06.2020

Zgłoszenia do Nagród Naukowych POLITYKI 2020


Do niedzieli 14 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych zdolnych naukowców do Nagród Naukowych POLITYKI.

Nagrodami jest pięć stypendiów wysokości 15 000 zł.

Lista piętnastu finalistów zostanie ogłoszona na łamach POLITYKI 16 września br., zaś nazwiska pięciu stypendystów w październiku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.polityka.pl/stypendia