30.04.2021

XXXIV Konkurs o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego


Akademia Górniczo-Hutnicza ogłasza Konkurs o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.

W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy lub zespoły nauczycieli akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej. Kandydatów do Konkursu zgłaszają kolegia wydziałowe oraz ich odpowiedniki w jednostkach pozawydziałowych, na wniosek pracowników lub przedstawicieli studentów.

Celem nagrody jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć dydaktycznych, takich jak między innymi:

  • tworzenie innowacyjnych metod w dydaktyce i nowych unikatowych kierunków kształcenia,
  • przygotowanie kompleksowej bazy dydaktycznej (wykładów, tematyki ćwiczeń, materiałów dydaktycznych itd.) dla nowych przedmiotów nauczania,
  • opracowanie wyróżniających się podręczników lub skryptów,
  • wyróżniającą się działalność w tworzeniu nowoczesnych laboratoriów i pracowni problemowych dla celów dydaktyki,
  • wyróżniającą się długofalową współpracę z kołami naukowymi i uznanie społeczności studenckiej wyrażone w ocenie.

Zgłaszane do Nagrody osiągnięcia powinny stanowić znaczny dorobek dydaktyczny i istotnie wykraczać ponad poziom kryteriów nagrody dydaktycznej Rektora AGH, jako szczególnie wybitne osiągnięcia w pojedynczym roku akademickim lub jako osiągnięcia wieloletnie.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Ogólnych AGH do 30 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu