30.04.2021

XX Konkurs o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela


Informujemy, że ogłoszona została XX edycja Konkursu o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela za najlepszą pracę w dziedzinie badań podstawowych.

Konkurs adresowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.

Nagrody w konkursie:

  • Nagroda I stopnia w wysokości 3 000 euro
  • Nagroda II stopnia w wysokości 2 500 euro
  • Nagroda III stopnia w wysokości 2 000 euro

 

Wnioski należ składać w sekretariacie Prorektora ds. Nauki (bud. A-0, pok. 103) w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Regulamin konkursu