30.04.2019

XVII konkurs o Nagrodę im. Profesora Henryka Czeczotta


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłasza konkurs na pracę naukową z zakresu górnictwa i dziedzin ściśle z górnictwem związanych o Nagrodę im. Profesora Henryka Czeczotta.

Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne lub zespołowe opublikowane w ciągu ostatnich czterech lat (wliczając rok ogłoszenia konkursu). Prace będą oceniane przede wszystkim pod kątem zawartości wybitnych elementów nowości w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i nauki o świecie. Prace nie mogą być dotychczas wyróżnione nagrodami Rektora AGH.

Regulamin konkursu zawarty jest w Uchwale Senatu AGH nr 181/2011 z 14 grudnia 2011 roku.

Prace należy składać w postaci odbitek lub egzemplarzy autorskich wraz z recenzjami sekretariacie Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki WGiG (paw. A-1, pok. 127, I p.), z dopiskiem: „Konkurs im. Henryka Czeczotta”.

Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 30 kwietnia 2019 r.