21.01.2019

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało, przygotowany we współpracy ze środowiskiem naukowym, „Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe”, który zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji publikacji książkowych (monografii, prac pod redakcją oraz rozdziałów w monografiach naukowych) w latach 2017–2020.

W wykazie znajduje się 536 wydawnictw: 36 na poziomie 2 oraz 500 (w tym Wydawnictwa AGH) na poziomie 1. W przyszłości wykaz będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje oraz wykaz wydawnictw