06.07.2018

Rozstrzygnięcie XXXI Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Władysława Taklińskiego


Jury Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Władysława Taklińskiego rozstrzygnęło XXXI edycję Konkursu i podjęło decyzję o przyznaniu w roku 2018 jednej nagrody I stopnia i trzech równorzędnych nagród II stopnia.

Nagrodę I stopnia otrzymał prof. dr hab. inż. Jan Kusiak z Centrum e-Learningu za współtworzenie Uczelnianej Platformy e-Learningowej, wieloletnie prace nad jej rozwojem i wdrażaniem, utworzenie repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych OPEN AGH, popularyzację e-learningu, koordynację krajowych i międzynarodowych projektów rozwoju nowoczesnych metod w kształceniu.

Nagrody II stopnia otrzymali:

  • prof. dr hab. inż. Marek Lankosz z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej za wieloletnią ponadstandardową pracę dydaktyczną w zakresie szeroko pojętej fizyki medycznej, przygotowywanie programów nauczania i wykładów w dziedzinach diagnostyki i terapii medycznej, dynamiki biomolekuł, fizyki jądrowej w wersjach klasycznych i multimedialnych;
  • prof. dr hab. Marek Ogiela z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej za wieloletnią kompleksową pracę dydaktyczną w zakresie kryptografii i rozpoznawania obrazów, w szczególności za przygotowanie książek i skryptów w tych dziedzinach (wyd. Springer, AGH);
  • dr Jerzy Stochel z Wydziału Matematyki Stosowanej za wieloletnią, różnorodną i cenną działalność organizacyjno-dydaktyczną na rzecz Uczelni, m.in. za zaangażowanie w organizację Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH.