07.07.2020

Rozstrzygnięcie XVIII Konkursu o nagrodę im. prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza


Jury Konkursu o nagrodę im. prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza rozstrzygnęło XVIII edycję konkursu i podjęło decyzję o przyznaniu w 2020 roku nagrody dr. hab. inż. Jerzemu Zychowi, prof. AGH z Wydziału Odlewnictwa, za osiągnięcie naukowe: „Zbiór prac związanych z badaniami nad żeliwem wysokojakościowym, opracowaniem nowych gatunków, technologii ich wytwarzania i odlewania”.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!