06.07.2018

Rozstrzygnięcie XVII Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza


Jury Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza rozstrzygnęło XVII edycję Konkursu i podjęło decyzję o przyznaniu w 2018 roku nagrody zespołowi pracowników Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w składzie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko, dr hab. inż. Beta Hadała, dr hab. inż. Marcin Rywotycki, dr inż. Agnieszka Cebo-Rudnicka, dr inż. Artur Szajding.

Zespół otrzymał nagrodę za osiągnięcie naukowe: „Wyznaczenie lokalnych warunków brzegowych wymiany ciepła w procesach chłodzenia wysokotemperaturowego powierzchni ciał stałych”.