08.06.2022

Rozstrzygnięcie XIX Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza


Jury Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza rozstrzygnęło XIX edycję konkursu i podjęło decyzję o przyznaniu w 2022 r. jednej nagrody i jednego wyróżnienia.

  • Nagroda została przyznana zespołowi pracowników Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w składzie: prof. dr hab. inż. Łukasz Madej, dr inż. Konrad Perzyński, dr inż. Mateusz Sitko. Zespół otrzymał nagrodę za osiągnięcie naukowe „Opracowanie cyfrowych bliźniaków procesów przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco z wykorzystaniem wielkoskalowych modeli wirtualnej reprezentacji materiału”.

  • Wyróżnienie przyznano prof. dr. hab. inż. Mirosławowi Karbowniczkowi z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej za książkowe opracowanie monograficzne „Electric arc furnace steelmaking”.