13.05.2021

QuantERA Call 2021 – konkurs na projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund ogłosiło konkurs QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce: Quantum Phenomena and Resources oraz Applied Quantum Science. Wnioski wstępne można składać do 13 maja 2021 r.


O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

NCN oferuje wnioskodawcom narzędzie do wyszukiwania partnerów potrzebnych do utworzenia konsorcjum.

W konkursie QuantERA Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro.

Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania nastąpi w grudniu 2021 r.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów (COP).

24 marca 2021 r. w godz. 14.00–16.00 odbędzie się webinarium informacyjne dla polskich wnioskodawców (link do rejestracji).

Szczegółowe informacje