15.06.2022

OPUS 23 – dla młodych i doświadczonych badaczy


Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł. Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16.00. 

W konkursie istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych (uwaga: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej).

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów AGH.

Szczegółowe warunki konkursu