09.09.2019

Ograniczenia w parkowaniu oraz utrudnienia w ruchu w związku z budową nowego pawilonu WFiIS


5 września br. rozpoczęła się realizacja inwestycji „Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie” prowadzonej przy ul. Reymonta 19, obok budynku D-10, w miejscu obecnie istniejącego pawilonu D-7.

W związku z powyższym, od 9 września 2019 r., od godz. 6.00, na czas realizacji inwestycji (do 30 kwietnia 2021 r.) wyłączone będą z normalnego użytkowania:

  • droga i parking pomiędzy budynkami (dotychczasowy dziedziniec pomiędzy pawilonami D-10, D-11, D-7 i U-5);
  • zachodnia część „zielonego” parkingu przed pawilonami D-10 i D-7;
  • szlak pieszy z Miasteczka Studenckiego na uczelnię, prowadzący przez teren realizowanej inwestycji (obejścia możliwe przez ul. Reymonta, ul. Kawiory lub teren instytutów PAN).

Dojazd do placu oraz zaplecza budowy prowadzony będzie przez bramę przy pawilonie U-6.

Ograniczenie liczby miejsc parkingowych w rejonie prowadzonej inwestycji jest częściowo zrekompensowane uruchomieniem parkingu w miejscu wyburzonych hal po prawej stronie za wjazdem na teren WFiIS.

Władze zwracają się do społeczności AGH z prośbą o wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji, stosowanie się do wprowadzonych zmian i ograniczeń oraz zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się w rejonie prowadzonej inwestycji i respektowanie oznakowania oraz zaleceń pracowników Straży AGH w tym zakresie.