15.06.2022

Oferta wsparcia start-upów – projekt ETEIA


Grafika. Na planszy z zielono-niebieskim tłem napis w kolorze białym "Uzyskaj wsparcie dla swojego start-upu". W prawym górnym rogu biały element graficzny w postaci strzałki, obok napis Energy Transition Entrepreneurs in Action. Na dole, po lewej stronie logotyp Unii Europejskiej oraz organizacji EIT.

W ramach projektu ETEIA oferowane jest wsparcie dla wybranych start-upów. Projekt ETEIA Energy Transition Entrepreneurs in Action – developing a supportive academic environment for the young talents realizowany jest w latach 2021–2023, a AGH jest jednym z jego partnerów.

Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb i oczekiwań określony zostanie zakres wsparcia obejmujący m.in.:

  • coaching i mentoring biznesowy dla start-upów,
  • uczestnictwo w Programach Łukasiewicza,
  • udział w Wyzwaniach Łukasiewicza,
  • udział w warsztatach współtworzenia nowych usług opartych na infrastrukturze badawczej,
  • przygotowanie wniosków projektowych w odpowiedzi na konkursy europejskie i krajowe.


Spodziewane korzyści:

  • zbudowanie relacji i partnerstw biznesowych,
  • identyfikacja obszarów współpracy dla wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • walidacja rozwiązań stosowanych przez start-upy w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych,
  • dostęp do infrastruktury badawczej w celu testowania rozwiązań lub rozwoju portfolio projektów,
  • wsparcie w zakresie certyfikacji, akredytacji i prac przedwdrożeniowych.


Kontakt: Marcin Kardas, Centrum Łukasiewicz, e-mail: marcin.kardas@lukasiewicz.gov.pl