15.07.2020

Nowy interfejs Listy A–Z


Biblioteka Główna AGH zaprasza do korzystania z nowego interfejsu Listy AZ.

Oprócz wielu usprawnień i nowych funkcji, jak np. możliwość przeglądania zawartości baz/kolekcji, nowy Publication Finder jest w pełni responsywny do urządzeń mobilnych.

Dostęp jest możliwy ze strony Biblioteki Głównej AGH, w zakładce Aktualności – Dostępy testowe lub pod osobnym linkiem.

Ewentualne pytania i komentarze należy kierować do Oddziału Informacji Naukowej BG AGH (e-mail: oin@bg.agh.edu.pl, tel. 12 617 32 15).