13.12.2017

Badacz z AGH wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki


źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wśród tegorocznych laureatów Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się dr inż. Artur Surówka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, który otrzymał wyróżnienie II stopnia za osiągnięcia naukowe.

Dr inż. Artur Surówka został uhonorowany za rozprawę doktorską pt. „Development of analytical approaches for molecular and fully quantitative elemental micro-imaging of brain tissue with X-ray and infrared radiation” przygotowaną pod opieką naukową dr hab inż. Magdaleny Szczerbowskiej-Boruchowskiej. Tematyka badań dotyczyła rozwoju nowatorskich narzędzi analitycznych, stworzonych na potrzeby mikro-obrazowania składu pierwiastkowego i molekularnego w tkance ośrodkowego układu nerwowego z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego i podczerwieni do badań nad patologiami mózgu (neurodegeneracja, nowotwory). W ramach przeprowadzonych badań dr inż. Surówka odbył liczne zagraniczne staże naukowe, w tym na uniwersytaetach w Getyndze i Manchesterze. Brał również udział w międzynarodowych projektach naukowych realizowanych w wiodących ośrodkach synchrotronowych: DESY (Hamburg, Niemcy), BESSY II (Berlin, Niemcy), ELETTRA (Triest, Włochy) czy DIAMOND (Didcot, Wielka Brytania). Wyniki badań przeprowadzonych w ramach nagrodzonej pracy doktorskiej naukowiec opublikował w licznych zagranicznych czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Dr inż. Artur Surówka nagradzany był kilkakrotnie stypendiami Rektora AGH dla najlepszych doktorantów.

Nagrody Ministra Nauki stanowią coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego. W tym roku łącznie nagrodzonych zostało 60 przedstawicieli świata akademickiego.

Nagrody i wyróżnienie wręczył wicepremier Jarosław Gowin. Uroczystość odbyła się 11 grudnia br. w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.