21.08.2018

Młodzi naukowcy z grantami z programu „Lider”


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki dziewiątej edycji programu „Lider”. Czterech młodych badaczy otrzymało dofinansowanie swoich innowacyjnych projektów, które będą realizować w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Nagrodzone projekty badawcze z AGH: 

 • Opracowanie innowacyjnego modułowego układu akumulacji energii wykorzystującego materiały zmiennofazowe (kwota dofinansowania: 1 156 625 zł)
  dr inż. Paweł Bałon, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
 • System automatycznego przetwarzania i interpretacji danych w monitorowaniu stanu struktur (kwota dofinansowania: 1 187 500 zł)
  dr inż. Ziemowit Dworakowski, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • System wizyjny do monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujący algorytmy wzmacniania ruchu i deformacji (kwota dofinansowania: 1 001 250 zł)
  dr inż. Krzysztof Holak, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania wysokowytrzymałych wyrobów z nowych odmian stopów Al-Cu-Mg (kwota dofinansowania: 1 172 500 zł)
  dr inż. Wojciech Ściężor, Wydział Metali Nieżelaznych


Program „Lider” adresowany jest do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wyniosła 1,2 mln zł. W dziewiątej edycji konkursu dofinansowanie w wysokości niemal 60 mln zł otrzymało 51 naukowców.