13.12.2017

Młodzi naukowcy otrzymali ministerialne stypendia


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia 209 wybitnym młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Wśród stypendystów znalazło się 12 badaczy z Akademii Górniczo-Hutniczej. Przez 3 lata będą otrzymywać 5390 zł miesięcznie.

Stypendia otrzymali: 

 • dr inż. Jerzy Baranowski z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 • dr inż. Katarzyna Berent z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii,
 • dr inż. Grzegorz Brus z Wydziału Energetyki i Paliw,
 • dr inż. Michał Grega z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
 • dr inż. Joanna Jaworek-Korjakowska z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 • dr inż. Eliasz Kańtoch z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 • dr Łukasz Lach z Wydziału Zarządzania,
 • dr inż. Michał Nowak z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii,
 • dr inż. Bogdan Rutkowski z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
 • dr inż. Witold Skowroński z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
 • dr inż. Marek Wojnicki z Wydziału Metali Nieżelaznych,
 • mgr inż. Piotr Dorosz z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.


Konkurs, na który w tym roku spłynęło 1159 wniosków, odbył się po raz 13. Na finansowanie MNiSW przeznaczy ponad 40 mln zł. Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy do 35. roku życia zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium. Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej, a więc co roku jest inna.