12.04.2013

„KRK z perspektywy roku” – konferencja

Informujemy, że 17 kwietnia 2013 r. w Auli AGH odbędzie się konferencja „KRK z perspektywy roku”.


Konferencja została zainicjowana przez Panią Minister Darię Lipińską – Nałęcz i ma być formą debaty dotyczącej dobrych praktyk w zakresie opracowywania programów studiów w ramach KRK, w związku ze zorganizowanym przez MNiSW i rozstrzygniętym w listopadzie 2012 roku Konkursem na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

Na organizatorów Konferencji Ministerstwo wybrało dwie uczelnie, które zajęły czołowe miejsca w Konkursie KRK: Akademię Górniczo–Hutniczą i Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu.

Beneficjenci Konkursu podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie sposobu przygotowania wyróżnionych programów kształcenia. W drugiej części obrad planowana jest szeroka dyskusja uczestników Konkursu i wymiana doświadczeń na temat wdrażania KRK.

Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy przesyłać na adres: pro.ksztal@agh.edu.pl

 

Program konferencji

 

10:00 – 10:30 - Powitanie uczestników przez JM Rektora oraz wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10:30 – 10:50 - „Nowe spojrzenie na praktyczność kształcenia na kierunku Pedagogika”
dr Elżbieta Kalinowska - Wydział Nauk Pedagogicznych DSW

10:50 – 11:10 - Rola pracodawców w kreowaniu programów kształcenia zgodnych z ideą KRK”
dr Jan Stasieńko - Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW

11:10 – 11.30 - „Wprowadzanie Krajowych Ram Kwalifikacji w AGH – historia procesu”
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol - AGH

11:30 – 12:00 - przerwa na kawę

12:00 – 12.20 - „Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w AGH – nowe otwarcie”
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk - AGH

12:20 – 12:35 - „System Syllabus AGH – techniczna podstawa wdrożenia KRK”
mgr inż. Michał Pietrus - AGH

Prezentacja programów opracowanych w AGH i nagrodzonych w Konkursie KRK

12:35 – 12:55 - Kierunek Górnictwo i Geologia - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
dr Marek Rembiś

12:55 – 13:15 - Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz

13:15 – 13:35 - Kierunek Socjologia - Wydział Humanistyczny AGH
dr hab. Maria Nawojczyk

13:35 – 13:55 - Kierunek Chemia Budowlana - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
dr hab. inż. Robert Filipek

13:55 – 14:15 - Kierunek Wirtotechnologia - Wydział Odlewnictwa AGH
dr hab. inż. Jerzy Zych

14:15 – 15:00 - podsumowanie i dyskusja