15.06.2022

Konkurs sieci M-ERA.NET


Sieć M-ERA.NET wraz z Narodowym Centrum Nauki ogłaszają konkurs M-ERA.NET 3 Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora. Budżet przeznaczony dla polskich projektów badawczych wynosi milion euro.

Celem konkursu jest wspieranie badań nad materiałami i innowacji obejmujących w szczególności niskoemisyjne technologie energetyczne oraz badania nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Tematyka konkursu obejmuje:

  • materials for energy,
  • innovative surfaces,
  • coatings and interfaces,
  • high performance composites,
  • functional materials,
  • new strategies for advanced material-based technologies in health applications,
  • materials for electronics.


Konkurs umożliwia współpracę międzynarodową z Austrią, Belgią, Brazylią (tbd), Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Estonią, Finlandią, Francją, Hiszpanią, Izraelem, Kanadą, Koreą Południową, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Tajwanem, Turcją oraz z Węgrami. Niektóre kraje uczestniczą w programie tylko regionalnie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Dodatkowe informacje dostępne na stronie sieci M-ERA.NET.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów AGH.