08.04.2019

Konkurs o Nagrodę im. Mariana Mięsowicza


Polska Akademia Umiejętności zachęca do starania się o nagrodę PAU im. Mariana Mięsowicza. Nagroda przyznawana jest uczonym polskim, każdorazowo za jedną pracę z zakresu fizyki, astrofizyki, biofizyki lub geofizyki, opublikowaną w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.

Wniosek o nagrodę winien być zgłoszony przez co najmniej jednego członka Wydziału III Polskiej Akademii Umiejętności. Do wniosku należy dołączyć odbitkę pracy przedstawianej do nagrody.

Termin zgłaszania kandydatur do nagrody upływa 8 kwietnia 2019 r. Wnioski należy kierować na adres Kancelarii PAU, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, z dopiskiem „Nagroda Mięsowicza”.

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Mariana Mięsowicza