19.12.2017

Konkurs na najlepiej publikującego naukowca AGH


Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka ogłasza konkurs na najlepiej publikującego naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej.

Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie publikacje za 50 punktów wg listy czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016, część A.

Na zwycięzców czekają:

  • I nagroda – 40 000 zł,
  • II nagroda – 20 000 zł,
  • III nagroda – 10 000 zł.


Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Prorektora ds. Nauki AGH (bud. A-0, I p., pok. 103) w terminie do 19 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia br.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia (Pismo Okólne Rektora AGH 7/2017)