15.09.2021

Konkurs MAESTRO 13 sfinansuje pionierskie projekty


Ruszyły kolejna edycja konkursów MAESTRO, w którym można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych . Budżet trzynastej edycji konkursu wynosi 20 mln zł. Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF i potrwa do 15 września 2021 r. do godz. 16.00.

Adresatami konkursu MAESTRO 13 są doświadczeni naukowcy, którzy planują przeprowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat kierowała bądź kieruje przynajmniej dwoma projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Ponadto ubiegający się o mistrzowski grant badacz musi posiadać w swoim dorobku minimum pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, a także wykazać się udokumentowaną aktywnością na innych polach działalności akademickiej.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, zakup lub wytworzenie aparatury naukowej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji założonych działań. Nie obowiązuje żadna górna granica finansowania projektu, a badania mogą być zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.

W procesie oceny eksperckiej wniosków szczególną rolę odgrywa poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, a także wykaz osiągnięć kierownika projektu.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje