17.10.2019

Kartka pocztowa z okazji 100-lecia AGH


30 września 2019 r. została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, emisji: 100-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wartość nominalna znaku opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A odpowiada wartości nominalnej znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną, w tym kartkę pocztową, w obrocie krajowym, w formacie S o masie do 500 g.

W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym przedstawiono gmach AGH. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis: POLSKA oraz oznaczenie wartości: A.

W części ilustracyjnej kartki znajduje się: logotyp 100-lecia AGH, nazwa emisji „100-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie”, historyczna fotografia przedstawiająca prof. Jana Studniarskiego w hali elektrotechniki na Krzemionkach (ze zbiorów Muzeum AGH) oraz plan położenia przyszłej Akademii Górniczej z 1912 r. (ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, sygn. 29/33/Kr 7200).