22.01.2021

Informacja Kierownika projektu IDUB o najbliższych konkursach i programach


W nawiązaniu do informacji przekazanych w trakcie mojego seminarium pt. „Projekt Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: ocena pierwszego (2020) i plany na drugi (2021) rok realizacji w AGH z perspektywy kierownika projektu”, wygłoszonego w ostatni czwartek, 14 stycznia 2021, uprzejmie informuję o konkursach i programach, które w ramach tego Projektu zamierzamy ogłosić w najbliższym czasie:

a) w I kwartale (staramy się, aby już w lutym):
- konkurs w Działaniu 4 „Granty uczelniane” (II edycja),
- konkurs w Działaniu 5 „Zwiększone stypendia dla najlepszych doktorantów i premie dla najlepszych promotorów”,
- konkurs w Działaniu 8 „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej” (II edycja),
- konkurs w Działaniu 11 „Współfinansowanie długoterminowych pobytów zagranicznych naukowców w AGH”,
- program w Działaniu 20 „Premia za patenty zagraniczne”,

b) zaraz po znaczącym ustąpieniu pandemii i wynikającej z tego zmianie zarządzenia Rektora AGH o stanie działalności uczelni (życzę i Państwu, i sobie, aby nastąpiło to już w II kwartale, czyli przed wakacjami…):
- konkurs w Działaniu 1 „Finansowanie wyjazdów studyjnych związanych z nawiązywaniem kontaktów i prac związanych z przygotowywaniem wniosków o granty”,
- konkurs w Działaniu 3 „Finansowanie staży pracowników uczelni w firmach o renomie i pozycji międzynarodowej”,
- konkurs w Działaniu 6 „Finansowanie staży zagranicznych młodych pracowników i doktorantów”,
- konkurs w Działaniu 10 „Finansowanie wyjazdów pracowników AGH do pracy przy eksperymentach realizowanych w międzynarodowych ośrodkach badawczych”,

c) w III kwartale:
- program w Działaniu 2 „Wspomaganie zatrudniania najlepszych kandydatów na stanowiska adiunktów i profesorów uczelni”,
- konkurs w Działaniu 21 „Obsadzanie stanowisk „profesora uczelni z habilitacją” związane ze starting money”.

Równocześnie uprzejmie informuję, że 11 stycznia 2021 uruchomiliśmy „system motywacyjny dla pracowników AGH” (Działanie 7), a od 1 stycznia 2021 trwa II edycja programu „Współfinansowanie opcji open access” (Działanie 9).

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do udziału w naszych konkursach i programach.

O harmonogramie pozostałych Działań przewidzianych w Projekcie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” do realizacji w 2021 roku powiadomię Państwa w nieco późniejszym terminie.

Z poważaniem -

prof. Marek Przybylski