15.04.2013

II edycja Prezydenckiego Programu Eksperckiego - Laboratorium Idei

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza młodych doktorów, doktorantów i specjalistów do udziału w II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei.


Celem Programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia specjalistów różnych dziedzin nauki na rzecz rozwoju i modernizacji Polski oraz wsparcia merytorycznego Kancelarii Prezydenta RP. Celem jest również umożliwienie uczestnikom programu praktycznego wykorzystania własnych kompetencji i doświadczeń w ramach Kancelarii Prezydenta RP.

Uczestnicy programu będą zaangażowani w prace merytoryczne o strategicznym znaczeniu dla Prezydenta RP. Laureaci otrzymają możliwość rocznej, odpłatnej współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, począwszy od października 2013 roku. Termin nadsyłania aplikacji upływa 10 maja br.

Szczegółowe informacje