15.10.2021

Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema


Do 15 października br. można składać aplikacje konkursowe do Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema. Otrzyma ją młody naukowiec, którego badania mają potencjał, aby pozytywnie wpłynąć na przyszłość naszej cywilizacji.

Nagroda została ustanowiona przez Politechnikę Wrocławską dla upamiętnienia 100. urodzin wybitnego polskiego powieściopisarza fantastyki naukowej, który w 1981 r. otrzymał doktorat honoris causa tej uczelni.

Skierowana jest do młodych naukowców (do 40. roku życia) studiujących lub prowadzących swoje badania w Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych, biorących udział w programie Horyzont Europa. Będzie przyznawana corocznie za niedawne odkrycie lub znaczące osiągnięcie w szeroko rozumianych dziedzinach nauki i inżynierii, z silnymi elementami technologii, interdyscyplinarności, kreatywności i wizji.

Laureata wybierze kapituła, w skład której wchodzą wybitni naukowcy z zagranicy i Politechniki Wrocławskiej oraz Tomasz Lem, syn pisarza. Zwycięzcę poznamy 15 listopada podczas Święta Politechniki Wrocławskiej.

Laureat otrzyma m.in. nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. Zostanie również zaproszony do odwiedzenia Politechniki Wrocławskiej, spotkania z członkami Academii Iuvenum i organizacjami studenckimi oraz wygłoszenia serii wykładów na uczelni.

Szczegółowe informacje