02.03.2020

Dostępy testowe – kolekcja czasopism SIAM oraz czasopisma i książki World Scientific


Biblioteka Główna AGH zaprasza do korzystania z dostępów testowych do kolekcji pełnotekstowych czasopism SIAM oraz do bazy pełnotekstowych czasopism i książek World Scientific. Testy trwają do 2 marca 2020 r.

  • Kolekcja SIAM journals obejmuje czasopisma z zakresu matematyki i nauk obliczeniowych (m.in. algebra, analiza, statystyka, modelowanie finansowe). Serwis udostępnia pełne teksty czasopism i materiałów konferencyjnych od 1997 r.
    Więcej informacji i dostęp do kolekcji SIAM journals

  • Baza World Scientific udostępnia czasopisma i książki elektroniczne z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, materiałoznawstwo, informatyka, inżynieria), z medycyny, biologii i nauk pokrewnych oraz nauk humanistycznych (biznes, zarządzanie, socjologia). Dostęp testowy odejmuje publikacje najnowsze (do pięciu lat wstecz).
    Więcej informacji i dostęp do bazy World Scientific


Kontakt: Oddział Informacji Naukowej BG AGH (tel. 12 617 32 15, e-mail: oin@bg.agh.edu.pl)