14.09.2018

Bibliografia Publikacji Pracowników AGH – komunikat


W bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH została dodana informacja o reprezentowanych przez autorów obszarach wiedzy/dziedzinach/dyscyplinach naukowych.

Dane oparte zostały na informacjach z POLonu i na razie są zgodne z obowiązującym wykazem. W chwili zmiany i uzyskaniu informacji o aktualizacji dane będą modyfikowane.

Biblioteka Główna AGH prosi zainteresowanych autorów o zgłaszanie ewentualnych uzupełnień/zmian w zakresie ich interesującym.

Dane nie objęły autorów, którzy w POLonie nie mają przypisanych „znormalizowanych” informacji.