Pracownicy

Aktualności pracowników

17.04.2020

NORMY a pandemia COVID-19

Wielu wydawców norm oferuje aktualnie bezpłatny dostęp do wybranych norm i standardów w celu przyspieszenia produkcji odzieży ochronnej, maseczek medycznych, rękawic oraz innego sprzętu zabezpieczającego i medycznego, poprawy...[więcej]


16.04.2020

Dostęp testowy do książek Taylor & Francis

Biblioteka Główna AGH zaprasza do korzystania z dostępu testowego do wielodziedzinowej kolekcji książek Taylor & Francis. Test trwa do 14 maja 2020 r. W ramach testu użytkownicy mają dostęp do 70 kolekcji z nauk ścisłych i...[więcej]


15.04.2020

Szkolenie z Microsoft Teams dla kadry AGH

Uczelniane Centrum Informatyki zaprasza na szkolenie „Wizja nowoczesnej komunikacji - Microsoft Teams”, które odbędzie się w środę 15 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00. Szkolenie ma charakter online, będzie prowadzone przez firmę...[więcej]


14.04.2020

NCN umożliwia szybki dostęp do funduszy na badania nad COVID-19

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs pn. Szybka Ścieżka Dostępu do Funduszy na Badania nad Covid-19. Konkurs skierowany jest do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania...[więcej]


07.04.2020

Wytyczne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych na studiach w AGH w okresie nadzwyczajnego funkcjonowania uczelni spowodowanego stanem epidemii

Szanowni PaństwoDziekani, Prodziekani Wydziałów AGH,Dyrektorzy SJO oraz SWFiS,Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami Nadzwyczajny stan funkcjonowania naszej Uczelni, ale również całej otaczającej...[więcej]


06.04.2020

Pierwsze konkursy w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Informujemy, że pracownicy AGH mogą aplikować w konkursach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Ogłoszone konkursy dotyczą trzech działań: Granty uczelniane (Działanie 4)Zakupy aparatury (Działanie 8) Opcja...[więcej]


Wyświetla nowości od 37 do 42 ze wszystkich 447