02.09.2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


Do 30 września br. w Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane w spisie dane posłużą do prowadzenia skutecznych polityk i rozwoju kraju. Pozwolą także lepiej zrozumieć strukturę społeczno-demograficzną oraz ekonomiczną ludności, a także potrzeby i kondycję naszego społeczeństwa.

Środowisko naukowe jest dla Głównego Urzędu Statystycznego ważnym interesariuszem. Dane udostępniane przez statystykę publiczną stanowią istotny wkład w działalność naukową. Każda instytucja, angażując się w popularyzację spisu ludności, pokazuje, że jest odpowiedzialna społecznie i daje prawidłowy przykład społeczeństwu.

Udział w spisie jest obowiązkowy, tak stanowi ustawa spisowa. Jest to także forma spełnienia obywatelskiego obowiązku.

Niezbędne informacje dotyczące spisu znajdują się na stronie https://spis.gov.pl/.