03.09.2021

Szkolenia dla pracowników z zakresu zarządzania, finansów i prawa


Do 30 września 2021 r. trwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników AGH w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”.

Ostatni, IV cykl szkoleń obejmuje tematykę z zakresu zarządzania, finansów i prawa. Zajęcia skierowane są dla pracowników AGH – kadry administracyjnej i zarządzającej oraz pracowników naukowo-dydaktycznych pełniących funkcje zarządcze lub przygotowujących się do ich pełnienia w przyszłości.

Szkolenia rozpoczną się na przełomie października i listopada br. Potrwają do czerwca 2022 r.

Informacje o szkoleniach

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Pracowników AGH - cykl IV

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz rekrutacji