03.08.2021

Przewodnik po programie Horyzont Europa


Komisja Europejska opublikowała Horizon Europe Programme Guide. Przewodnik jest niezbędny dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć program Horyzont Europa.

Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dotyczące struktury, budżetu i priorytetów politycznych tego programu. Dokument zawiera również wskazówki dotyczące przygotowania wniosku projektowego, a także wyjaśnia wiele interesujących kwestii związanych z uczestnictwem w programie.

Horyzont Europa to największy unijny program ramowy wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 to ponad 95 mld euro.

Horizon Europe Programme Guide (1,3 MB)