29.11.2021

Projekt badaczki z AGH wyróżniony w programie „Nauka dla Społeczeństwa”


Ministerstwo Edukacji i Nauki wyłoniło projekty naukowo-badawcze, którym przyznano dofinansowanie w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Na liście 15 zakwalifikowanych wniosków konkursowych znalazł się projekt kierowany przez dr hab. Izabelę Trzcińską, prof. AGH z Katedry Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej Wydziału Humanistycznego.

Projekt pod tytułem „Programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX w. do lat 70. XX w.” otrzymał finansowanie w wysokości 581 147 zł. Profesor Izabela Trzcińska ma na celu zbadanie programów alternatywnej duchowości i związanych z nimi koncepcji odnowy – narodu, świata, Polski, religii i człowieka, które rozwijały się poza środowiskami oficjalnych Kościołów chrześcijańskich na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX stulecia do lat siedemdziesiątych XX wieku. Przedmiotem projektowych badań będzie również wskazanie na specyficznie polskie źródła i realizacje nowoczesnej duchowości.

Szczegółowe informacje

Program „Nauka dla Społeczeństwa” został ustanowiony 1 lipca 2021 r. Jego przedmiotem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności” oraz „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym.