23.11.2021

„Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach” – zwiększenie puli środków na 2021 rok


Informujemy że, środki przeznaczone na działanie 9 „Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach” w 2021 roku zostają zwiększone do kwoty 1 500 000 złotych.

Przypominamy, że finansowaniem zostają objęte artykuły za 140 i 200 punktów publikowanych tylko w czasopismach z pierwszego i drugiego kwartyla (Q1 i Q2) najlepiej cytowanych czasopism wg bazy SCOPUS (bazując na rankingu z czerwca 2020).