21.01.2022

55. Wampiriada w AGH – zimowa akcja krwiodawstwa


Od 17 do 21 stycznia 2022 r. w AGH trwa zimowa akcja honorowego oddawania krwi. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na krew akcja odbywa się mimo pandemii, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Organizatorzy proszą o udział wszystkich studentów i pracowników AGH.


Celem akcji jest zebranie jak największej ilości surowca niezbędnego do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Wydarzenie służy również krzewieniu idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia wśród społeczności akademickiej.

Akcja odbywa się w Stołówce TAWO (naprzeciwko bud. B-2), w sali na parterze, w godz. 8.30–15.00.

Poboru krwi dokonuje ekipa z Małopolskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, przygotowana na aktualne warunki i wszelkie utrudnienia.

Zaleceniem organizatorów jest, aby osoby chcące oddać krew:

  • były zdrowe i wypoczęte,
  • posiadały dowód osobisty i/lub legitymację HDK,
  • przez ostatnie 3 dni nie spożywały alkoholu.


Organizatorem akcji jest tradycyjnie Zarząd Akademickiego Koła PCK i Klubu Honorowych Dawców Krwi przy AGH przy współudziale Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH oraz Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest jedyną uczelnią w Polsce, która może poszczycić się funkcjonującą od 60 lat organizacją działającą w służbie ludzkiego zdrowia i życia. Przed pandemią akcje krwiodawstwa odbywały się 4 razy w roku, a rocznie pobierano ok. 1000 litrów krwi. Podczas jesiennej „WAMPIRIADY” w październiku 2021 r., zorganizowanej pomimo panujących ograniczeń, udało się zebrać prawie 75 litrów krwi pełnej.