Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Ważna informacja dla Doktorantów i Promotorów rozpraw doktorskich

Ważna informacja dla Doktorantów i Promotorów rozpraw doktorskich

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przewody doktorskie niezakończone do 31 grudnia 2023 r. zostaną zamknięte.

W związku z tym zwracamy uwagę Doktorantom i Promotorom, że ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia całego postępowania, zalecaną datą złożenia rozprawy doktorskiej wraz z wymaganymi dokumentami jest 30 maja 2023 r. 

Zgodnie z interpretacją zapisów ustawy w przypadku braku nadania stopnia doktora do 31 grudnia 2023 r. postępowanie zostanie zamknięte niezależnie od stanu jego zaawansowania. Wskazany termin – 30 maja – nie gwarantuje w 100% zakończenia postępowania przed 31 grudnia 2023 r. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania rozpraw doktorskich do Rad Dyscyplin. 

Stopka