Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Terminy przekazania do Pionu Kwestury dokumentów finansowych dotyczących 2022 roku

Terminy przekazania do Pionu Kwestury dokumentów finansowych dotyczących 2022 roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego 2022 oraz wymogiem ustawowym sporządzenia obowiązujących uczelnię sprawozdań finansowych ustalone zostały ostateczne terminy przekazania do Pionu Kwestury wszystkich dokumentów finansowych dotyczących 2022 roku.

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Rektora AGH nr 64/2022 z dnia 25 października 2022 r.

Terminowe przekazanie dokumentów finansowych jest niezbędne do terminowego sporządzenia sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania finansowego uczelni za 2022 rok.

Stopka