Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Rekrutacja na szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Rekrutacja na szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Dział Organizacyjny w Pionie Kanclerza zaprasza pracowników AGH na szkolenia, których celem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat mobbingu i dyskryminacji, sposobów zapobiegania oraz reagowania na niewłaściwe zachowania w organizacji, w oparciu o praktyczne przykłady i analizę przypadków.

Szkolenia skierowane są do pracowników administracyjnych uczelni zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym również pracowników naukowych pełniących funkcje zarządcze. Szkolenia odbywają się stacjonarnie na terenie AGH.

Dysponujmy wolnymi terminami:

  • 18, 20, 26, 28.09 (terminy dla kadry zarządczej). 

Obowiązuje rejestracja elektroniczna poprzez formularz

Regulamin, harmonogram szkoleń i pozostałe informacje

Szkolenia organizowane są w ramach Projektu Power ( POWR.03.05.00-00-Z307/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju , Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Stopka