Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Nowa Strategia AGH

Abstrakcyjna grafika prezentująca fragment pomniku mężczyzny we wnęce budynku. W tle widać fragmenty sentencji pochodzących z dokumentu uczelni.

fot. AGH

Nowa Strategia AGH

Uchwałą Senatu AGH nr 93/2022 z 30 listopada 2022 r. uczelnia przyjęła nową „Strategię Akademii Górniczo-Hutniczej” – kompleksowy dokument redefiniujący role i cele uczelni z uwzględnieniem wymogów aktualnej rzeczywistości oraz Misji AGH, łączącej wizję Uniwersytetu Przyszłości z wiernością wieloletniej tradycji na fundamencie ponadczasowych wartości.

Dalekosiężne działania AGH, mające prowadzić do ustawicznego podnoszenia jej rangi w przestrzeni edukacyjnej, naukowej i społecznej, będzie określać dążenie do realizacji sześciu głównych celów:

  1. Nowoczesne kształcenie atrakcyjne dla studentów i otoczenia w kraju i za granicą,
  2. Uczelnia otwarta dla studentów, ich rozwoju zawodowego i realizacji pasji,
  3. Wiodący uniwersytet badawczy o wysokiej pozycji krajowej i światowej,
  4. Uczelnia zorientowana na współpracę krajową i zagraniczną, lider innowacyjności i transferu wiedzy,
  5. Atrakcyjne miejsce pracy dla najlepszych naukowców, nauczycieli i pracowników wsparcia,
  6. Uczelnia sprawnie zarządzana, o nowoczesnej, elastycznej strukturze.

Strategia wyznacza kierunki planowanych działań i stanowi ramy do podejmowania decyzji oraz alokacji wysiłków i zasobów, adekwatnie do dynamicznie zmieniających się warunków funkcjonowania uczelni.

Nad analizą potrzeb i perspektyw oraz sformułowaniem celów strategicznych i operacyjnych pracowały wspólnie władze uczelni, Rektorska Komisja ds. Misji pod przewodnictwem dr hab. Barbary Gąciarz, prof. AGH, Rektorska Komisja ds. Strategii pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Telejko i Rektorski Zespół ds. Strategii pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Marka Kisiel-Dorohinickiego.

Jestem przekonany, że założenia strategii odzwierciedlają nasze wspólne dążenie do tego, by Akademia Górniczo-Hutnicza rozwijała się i pomnażała swój wyjątkowy kapitał, w wyzwaniach współczesności nieustannie dostrzegając szanse, a nie przeszkody – mówi Rektor AGH, prof. Jerzy Lis. – Niniejszy dokument jest owocem głębokiego namysłu i wielomiesięcznej współpracy wielu osób. Dziękuję wszystkim jednostkom i ciałom zaangażowanym w jego przygotowanie i sformułowanie – szczególnie Komisji ds. Misji, Komisji i Zespołowi ds. Strategii, a także zespołowi Centrum Komunikacji i Marketingu, który nadał tekstowi ostateczny kształt.

Stopka