Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Funkcjonowanie uczelni 31 października br.

Funkcjonowanie uczelni 31 października br.

31 października uczelnia funkcjonować będzie na specjalnych zasadach. 4-dniową przerwę (29 października – 1 listopada) umożliwia korzystny układ dni w kalendarzu oraz dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (poniedziałek).

W ramach „specjalnego” charakteru funkcjonowania jednostki zobowiązane są do zorganizowania 31 października dyżurów, aby zapewnić stacjonarne załatwienie pilnych spraw. Możliwe jest nieograniczone udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych oraz wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli zakres obowiązków na to pozwala. Kierownicy jednostek mogą wyrazić również zgodę na odpracowanie nieobecności w tym dniu, przez wydłużenie czasu pracy w innych dniach, w szczególności osobom, których zakres obowiązków nie pozwala na ich wykonywanie zdalne. 

Z powyższych ustaleń wyłączeni są pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu lub wyznaczeni do nadzoru nad eksploatacją infrastruktury, w tym aparatury naukowo-badawczej.

Źródło: komunikat Kanclerza nr 90/2022

Stopka