Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Ankieta w sprawie wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca

Ankieta w sprawie wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca

Do 28 kwietnia br. można wypełniać „Ankietę w sprawie wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca”. To niezbędny krok w procesie wdrażania Karty w AGH.

Ankieta została rozesłana elektronicznie 18 kwietnia br. do nauczycieli akademickich (zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych) oraz doktorantów. Udział w niej jest anonimowy i dobrowolny, a odpowiedzi pozwolą na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i doskonalenia.

Poprzez wdrożenie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych AGH zamierza zaoferować naukowcom przyjazne środowisko pracy i zwiększyć ich mobilność w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a tym samym włączyć uczelnię do sieci podmiotów koncentrujących się na poprawie warunków rozwoju nauki i badań.

Więcej informacji na temat wdrożenia Karty i Kodeksu w AGH na stronie hrs4r.agh.edu.pl.

Stopka