Aktualności pracowników

29.03.2022

Zasady działalności AGH od 29 marca do 30 czerwca 2022 r.

Od 29 marca do 30 czerwca 2022 r. uczelnia funkcjonuje wg zasad określonych w Zarządzeniu nr 24/2022 Rektora AGH. Pełna treść Zarządzenia nr 24/2022 z dnia 29 marca br. Traci moc Zarządzenie nr 14/2022 Rektora AGH z dnia 22...


25.03.2022

Informacje o uchodźcach przyjętych przez pracowników AGH

Władze Akademii opracowują długofalowy plan koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie nie tylko w obiektach AGH udostępnionych Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale także w mieszkaniach i...


17.03.2022

Spotkania podsumowujące dotychczasowe funkcjonowanie PPK w AGH

Centrum Spraw Pracowniczych AGH zaprasza do udziału w wideo-spotkaniach podsumowujących dotychczasowe funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w AGH. Spotkania, które poprowadzi ekspert ds. Planów Emerytalno-Kapitałowych...


16.03.2022

Bądź przedsiębiorczy! AGH liderem projektu ETEIA

Od lipca 2021 r. AGH jest beneficjentem nowej inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – HEI INITIATIVE Innovation Capacity Building for Higher Education, której celem jest zwiększenie potencjału...


15.03.2022

W lutowym numerze „Biuletynu AGH”: 100-lecie Biblioteki Głównej AGH

Lutowy numer „Biuletynu AGH” poświęcony jest Bibliotece Głównej AGH, która w 2022 r. obchodzi jubileusz 100-lecia. O historii biblioteki, jej klasycznych i wirtualnych zasobach oraz wyzwaniach, jakie stawia przed tą instytucją...


07.03.2022

Czytelnia Książek Własnych – kolejna zmiana godzin otwarcia

Biblioteka Główna AGH informuje, że z przyczyn niezależnych od 4 marca 2022 r. Czytelnia Książek Własnych będzie dostępna tylko w godzinach otwarcia biblioteki.


23.02.2022

Zasady działalności AGH od 28 lutego do 30 czerwca 2022 r.

Od 28 lutego br. AGH powraca do stacjonarnego trybu funkcjonowania. Szczegółowe wytyczne znajdują się w nowym zarządzeniu Rektora (nr 14/2022), które obowiązuje do 30 czerwca br. Pełna treść zarządzenia Rektora AGH nr 14/2022 z...


Wyświetla nowości od 22 do 28 ze wszystkich 642