08.07.2019

Ministerialne „Diamentowe Granty” dla wybitnie uzdolnionych studentów AGH


Dwoje studentów Akademii Górniczo-Hutniczej otrzyma dofinansowanie w ramach organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prestiżowego programu dla młodych badaczy „Diamentowy Grant 2019”.

Program „Diamentowy Grant” stanowi wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna bądź promotora badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Uczestniczący w programie studenci otrzymują pieniądze na realizację własnych badań, a przede wszystkim możliwość podjęcia studiów doktoranckich bez posiadania tytułu magistra. Dzięki grantowi już po licencjacie lub trzecim roku studiów mogą zostać kierownikami własnego projektu badawczego.

Laureaci z Akademii Górniczo-Hutniczej:

  • Maciej Żołądek, Wydział Energetyki i Paliw
    „Zastosowanie wielozłączowych ogniw PV w wysokowydajnych systemach trigeneracyjnych”
    kwota dofinansowania: 220 000 zł


W tegorocznej edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Laureaci zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.