13.12.2016

Znamy stypendystów ministra

20 studentów oraz czterech doktorantów z AGH otrzyma w tym roku stypendium ministra za szczególne osiągnięcia.


Do ministra nauki i szkolnictwa wyższego wpłynęło ponad 1900 wniosków od rektorów uczelni o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy otrzymają finansowe wsparcie.

Laureaci wśród studentów:

 • Maciej Bik – Inżynieria Materiałowa
 • Kinga Borek –Górnictwo i Geologia
 • Bartłomiej Chojnacki –Inżynieria Akustyczna
 • Karol Faehnrich –Górnictwo i Geologia
 • Piotr Hajder –Informatyka Stosowana
 • Piotr Jaglarz –Teleinformatyka
 • Wojciech Labuda – Górnictwo i Geologia
 • Piotr Łukasik – Informatyka Stosowana
 • Tomasz Małachowski – Inżynieria Naftowa i Gazownicza
 • Edyta Mikołajczak – Górnictwo i Geologia
 • Weronika Mrozińska – Inżynieria Mechatroniczna
 • Piotr Mróz – Automatyka i Robotyka
 • Jakub Nawała – Elektronika i Telekomunikacja
 • Agnieszka Ochałek – Geodezja i Kartografia
 • Bartosz Postulka – Inżynieria Mechatroniczna
 • Jakub Rachucki – Automatyka i Robotyka
 • Bartłomiej Rzeszotarski – Fizyka Techniczna
 • Piotr Rzeszut – Elektronika i Telekomunikacja
 • Wiktor Warchałowski – Fizyka Techniczna
 • Przemysław Węgrzynowicz – Inżynieria Biomedyczna

Nagrodzeni doktoranci:

 • Magdalena Leśniak – nauki techniczne
 • Grzegorz Kępisty – nauki techniczne
 • Krzysztof Kolasiński –nauki fizyczne
 • Karolina Kośmińska – nauki o Ziemi

Wnioski oceniane były metodą punktową – punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, a także sportowe. Studenci, którym przyznano stypendia, uzyskali w skali od 0 do 100 pkt. co najmniej 10 punktów; doktoranci zaś – 68 punktów. Wysokość jednorazowych stypendiów wynosi: dla studentów 15 000 zł, dla doktorantów – 25 000 złotych.