21.12.2018

Znamy laureatów ministerialnego stypendium za wybitne osiągnięcia


Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przyznał wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. W gronie stypendystów znaleźli się studenci i doktoranci z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy otrzymają odpowiednio po 15 tysięcy i 25 tysięcy zł.

Wyróżnienie studenci: 

 • Michał Barej – Fizyka Techniczna
 • Dariusz Dziubacki – Geofizyka
 • Mateusz Goncerz – Fizyka Techniczna
 • Łukasz Kaczmarczyk – Matematyka
 • Gabriel Moskal – Technologia Chemiczna
 • Magda Raczkowska – Fizyka Medyczna
 • Mateusz Rajzer – Elektronika
 • Tomasz Tatara– Inżynieria Mechatroniczna
 • Konrad Walkowicz – Matematyka
 • Maciej Żołądek – Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią


Wyróżnieni doktoranci: 

 • Adam Fheed – nauki o Ziemi
 • Karolina Kołczyk-Siedlecka – nauki technicznych
 • Dawid Kutyła – nauki techniczne
 • Barbara Zagrajczuk – nauki techniczne
   

Rektorzy uczelni przedstawili ministrowi 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Oceny wniosków dokonał zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Aplikacje zostały ocenione metodą punktową, zgodnie z którą punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie minister podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej: 9 pkt – w przypadku studentów oraz 61 pkt – w przypadku doktorantów. Laureaci otrzymują realne wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni.